Tuesday, March 8, 2011

නුඹ හිදින් ලගින්...


තරු අහස යටින්...
ඝන කළුව ඉරන්...
සුදු සඳක වදන්...
පෙම් හිතක ලියන්...

නිල් නයන බැලුම්...
මුදු සුවද විදන්...
හද ගැඹර තුලින්...
විද ගන්න ඉතින්...

මගෙ හිතම තියන්...
නුඹට ලියන්...
පෙම් අහස යටින්...
නුඹ හිදින් ලගින්...

No comments:

Post a Comment

ඔබේ පැමිණිම මට සවියක්.